– pcpr

Od roku 2018 Powiat Szamotulski realizuje program PFRON dot. wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie przez WTZ zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. W ramach programu WTZ zainteresowany prowadzeniem zajęć klubowych może ubiegać się o ich dofinansowanie. Program „Zajęcia klubowe w WTZ” jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej.

Czytaj więcej Zajęcia Klubowe w WTZ

Warsztaty terapii zajęciowej są wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia w warunkach chronionych, zakładzie aktywności zawodowej lub na otwartym rynku pracy na stanowiskach specjalnie przystosowanych.

Czytaj więcej Warsztaty terapii zajęciowej

Asystentura  ma na celu zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz zwiększenie szans na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.

Co zyskuje osoba mająca wsparcie asystenta?

 1. Pomoc w udziale w zajęciach rehabilitacyjnych i rekreacyjnych,
 2. Pomoc w dojeździe do pracy lub szkoły, w wyjściu do sklepu lub urzędu,
 3. Pomoc podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole oraz na uczelni,
 4. Pomoc w dotarciu i uczestniczeniu w kursach zawodowych oraz szkoleniach,
 5. Pomoc podczas podróży środkami komunikacji miejskiej oraz innymi środkami komunikacji,
 6. Pomoc w potrzebach zgłoszonych przez osobę z niepełnosprawnością wynikających z jej indywidualnych potrzeb,
 7. Pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego

Kontakt w sprawie asystentury:

Sekretariat: 61 10 18 130,

e-mail: sekretariat@szamotuly.pcpr.pl

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 stycznia 2023 r. uruchomione zostaną nabory na następujące zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowanych ze środków PFRON:

 • likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
 • turnusy rehabilitacyjne,
 • ortopedia i środki pomocnicze,
 • sprzęt rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnościami.

Wnioski na dofinansowanie ze środków PFRON będzie można złożyć w wersji  elektronicznej poprzez system SOW  lub papierowej (druki dostępne w zakładce do pobrania).

Czytaj więcej Dofinansowania ze środków PFRON dla osób z niepełnosprawnościami w 2023 roku

Back to top