– pcpr

Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego – program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Wartość dofinansowania: 206 907 zł

 

Informujemy, że Powiat Szamotulski /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach realizuje Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy wsparcia osób z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w środowisku, zwiększeniu możliwości zaspakajania ich potrzeb oraz włączeniu w życie społeczne.

Czytaj więcej Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2024 r. uruchomione zostały nabory na następujące zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowanych ze środków PFRON:

  • likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
  • turnusy rehabilitacyjne,
  • ortopedia i środki pomocnicze,
  • sprzęt rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnościami.

Wnioski na dofinansowanie ze środków PFRON będzie można złożyć w wersji  elektronicznej poprzez system SOW  lub papierowej (druki dostępne w zakładce do pobrania).

Czytaj więcej Dofinansowania ze środków PFRON dla osób z niepełnosprawnościami w 2024 roku

Informujemy, że Powiat Szamotulski otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.”, wprowadzonego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. (Monitor Polski z dnia 22 listopada 2023r. poz. 1276).

Czytaj więcej Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku

Back to top