– Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szamotułach orzeka w sprawach:

  • ustalenia niepełnosprawności dzieci do lat 16 w celu uzyskania m.in. zasiłku pielęgnacyjnego,
  • ustalenia stopnia niepełnosprawności osobom powyżej 16 roku życia i dorosłym do celów pozarentowych.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności otrzymują przede wszystkim te osoby, które nie posiadają orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. Osoby posiadające ważne orzeczenie ZUS mogą złożyć wniosek w celu korzystania z ulg i uprawnień. Wówczas orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest tzw. przełożeniem orzeczenia ZUS. To znaczy, że przekłada się niezdolność do pracy na stopień niepełnosprawności i pozostawia się ważność orzeczenia na taki sam okres jak wydał ZUS.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności od 1 lipca 2014 roku wydaje karty parkingowe. Od dnia 1 lipca 2014 roku, na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie uległy zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej Karty Parkingowe

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Wojska Polskiego 1,  64-500 Szamotuły

Zapraszamy:
poniedziałek – piątek
7:30 – 15:30

strona internetowa: https://szamotuly.pcpr.pl
e-mail: pzoon@szamotuly.pcpr.pl

telefony:
61 10 18 150 – Przewodnicząca Zespołu
61 10 18 151 – Sekretarz Zespołu
61 10 18 152 – obsługa administracyjna Zespołu

fax: 61 10 18 155

Back to top