– Do Pobrania

Program „Aktywny samorząd”

 Kierunki działań oraz warunki brzegowe programu „Aktywny samorząd”

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką)

Program „Wyrównywanie różnic między regionami III”

 

Back to top