– Instytucjonalna Piecza Zastępcza

Podstawą skierowania dziecka do placówki jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o umieszczenie dziecka w placówce. Dziecko kierowane jest do placówki przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Jeżeli powiat właściwy nie może skierować dziecka do placówki z powodu braku placówki odpowiedniego typu lub z powodu braku miejsca w takiej placówce, zwraca się do innego powiatu z wnioskiem o skierowanie dziecka do odpowiedniej placówki na jego terenie.

Czytaj więcej Kierowanie do placówek

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza KANAAN     
ul. Lipowa 27 A
64-500 Szamotuły
tel. 61 29 20 984

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza NEGEB     
ul. Lipowa 27 B/1
64-500 Szamotuły
tel. 61 29 20 984

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza SYCHEM     
ul. Lipowa 27 C/2
64-500 Szamotuły
tel. 61 29 20 984

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza BETANIA
ul. Lipowa 27 B/2
64-500 Szamotuły
Tel. 61 29 20 984

Dom Dziecka „W Słońcu”  Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK   
ul. Szamotulska 11
64-551 Lipnica
tel. 61 29 17 208

Dom im. Św. Urszuli Ledóchowskiej     
ul. Witosa 1
64-551 Otorowo
tel. 61 29 17 080

Back to top