– Instytucjonalna Piecza Zastępcza

Podstawą skierowania dziecka do placówki jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o umieszczenie dziecka w placówce. Dziecko kierowane jest do placówki przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Jeżeli powiat właściwy nie może skierować dziecka do placówki z powodu braku placówki odpowiedniego typu lub z powodu braku miejsca w takiej placówce, zwraca się do innego powiatu z wnioskiem o skierowanie dziecka do odpowiedniej placówki na jego terenie.

Czytaj więcej Kierowanie do placówek

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza KANAAN     
ul. Lipowa 27/1
64-500 Szamotuły
tel. 61 29 20 984

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza NEGEB     
ul. Lipowa 27/2
64-500 Szamotuły
tel. 61 29 20 984

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza SYCHEM     
ul. Lipowa 27/3
64-500 Szamotuły
tel. 61 29 20 984

Dom Dziecka „W Słońcu”  Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK   
Lipnica 1
64-551 Otorowo
tel. 61 29 17 208

Dom im. Św. Urszuli Ledóchowskiej     
ul. W. Witosa 1
64-551 Otorowo
tel. 61 29 17 080

Back to top