– Praktyki i staże

Chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe i nabyć umiejętności niezbędne do wykonywania pracy zawodowej? Przyjdź do nas na praktyki lub staż!

Naszym praktykantom i stażystom oferujemy możliwość poznania pracy w administracji samorządowej, w instytucji działającej w obszarze pomocy społecznej i wspierania rodziny.

Praktyki

O praktyki w PCPR mogą się ubiegać:

 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
 • studenci studiów wyższych,
 • absolwenci.

Dokumenty wymagane do zgłoszenia na praktyki na podstawie skierowania:

 • życiorys (CV),
 • zaświadczenie o ubezpieczeniu ucznia/studenta/aplikanta od NNW,
 • wniosek o odbycie praktyki,
 • skierowanie ze szkoły/uczelni,
 • projekt umowy praktyk,
 • program praktyk;

Dokumenty wymagane do zgłoszenia na praktyki z inicjatywy kandydata:

 • życiorys (CV),
 • zaświadczenie o ubezpieczeniu ucznia/studenta/aplikanta od NNW,
 • wiosek o odbycie praktyki.

Kompletne zgłoszenie na praktykę powinno być złożone co najmniej miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki pocztą (PCPR, ul. Wojska Polskiego 1, 64-500 Szamotuły) lub mailowo: sekretariat@szamotuly.pcpr.pl
Praktyki organizowane w PCPR są nieodpłatne. PCPR nie finansuje kosztów przejazdu, ubezpieczenia, utrzymania oraz zakwaterowania praktykanta.

Staże

Osobom bezrobotnym oferujemy możliwość odbycia stażu, Dokumentem niezbędnym przy ubieganiu się o staż w PCPR jest życiorys (CV) kandydata.
Szczegółowych informacji w zakresie organizacji stanowisk pracy w ramach stażu udziela Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach | www.pupszamotuly.pl

Back to top