– Karta Dużej Rodziny – krok po kroku

Czy mogę otrzymać Kartę Dużej Rodziny Powiatu Szamotulskiego?

Karta Dużej Rodziny  przeznaczona jest dla rodzin mieszkających w Powiecie Szamotulskim, wychowujących co najmniej troje dzieci oraz dla wszystkich rodzin zastępczych.

Karta przeznaczona jest dla rodziców (opiekunów prawnych) lub rodzica (opiekuna prawnego) mającego na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  • w wieku do 18 roku życia
  • lub do 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki
  • lub powyżej 25 roku życia legitymującego się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy.

W przypadku rodzin zastępczych nie jest ważna liczba dzieci w rodzinie!

Co zyskam przyłączając się do programu?

Przystępując do Programu zyskujesz zniżki i ulgi oferowane przez Partnerów programu lokalnych przedsiębiorców, na świadczone przez nich usługi. Pełna lista zniżek znajduje się w zakładce „Partnerzy programu”.

Jak przystąpić do programu?

Etap pierwszy: Wypełnij i złóż wniosek

Wypełniony wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny Powiatu Szamotulskiego (DOC, 40.5 KB) złożyć można w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach przy ul. Wojska Polskiego 1, w pokoju 5 (parter) w godzinach pracy Centrum.

Wniosek wypełnia jeden z rodziców (opiekunów prawnych).

Składając wniosek należy mieć przy sobie:

  1. w przypadku rodziców lub opiekunów – dowód/dowody tożsamości ze zdjęciem;
  2. w przypadku dzieci w wieku szkolnym – aktualną legitymację szkolną;
  3. w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – aktualną legitymację szkolną;
  4. w przypadku studentów do 25 roku życia – aktualną legitymację studencką;
  5. w przypadku dzieci w wieku od 0 do 6 lat – oryginał aktu urodzenia;
  6. 6.w przypadku dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 25 lat – decyzję o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na to dziecko.

Dokumenty są tylko do wglądu dla osoby przyjmującej wniosek.

Etap drugi: Odbierz Kartę

Jeżeli wniosek zostanie zweryfikowany pozytywnie, karta zostanie wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. Każda osoba składająca wniosek zostanie poinformowana o terminie i miejscu odbioru karty.

Na Karcie znajdzie się imię, nazwisko, numer karty oraz data jej ważności.

Etap trzeci: Korzystaj z uprawnień

Od momentu wydania Karty Tobie i Twojej rodzinie przysługują wszystkie aktualnie obowiązujące ulgi i zniżki.

Aby skorzystać z Karty musisz mieć przy sobie dokument tożsamości, Twoje dziecko aktualną legitymację szkolną lub studencką.

Lista ulg będzie stale aktualizowana, a także poszerzana o nowe przedsiębiorstwa będące Partnerami Karty Dużej Rodziny Powiatu Szamotulskiego!

Back to top