– Karta Dużej Rodziny

Czy mogę otrzymać Kartę Dużej Rodziny Powiatu Szamotulskiego?

Karta Dużej Rodziny  przeznaczona jest dla rodzin mieszkających w Powiecie Szamotulskim, wychowujących co najmniej troje dzieci oraz dla wszystkich rodzin zastępczych.

Karta przeznaczona jest dla rodziców (opiekunów prawnych) lub rodzica (opiekuna prawnego) mającego na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  • w wieku do 18 roku życia
  • lub do 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki
  • lub powyżej 25 roku życia legitymującego się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy.

W przypadku rodzin zastępczych nie jest ważna liczba dzieci w rodzinie!

Czytaj więcej Karta Dużej Rodziny – krok po kroku

W marcu 2014 roku Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Powiatu Szamotulskiego programu „Karta Dużej Rodziny Powiatu Szamotulskiego”. Program ma promować i wspierać rodziny wielodzietne oraz rodziny zastępcze a także pomagać w zwiększaniu szans rozwojowych i życiowych dzieci oraz młodzieży wychowujących się w tych rodzinach.

Czytaj więcej Oferta dla Przedsiębiorców

Back to top