– Programy PFRON

Od roku 2018 Powiat Szamotulski realizuje program PFRON dot. wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie przez WTZ zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. W ramach programu WTZ zainteresowany prowadzeniem zajęć klubowych może ubiegać się o ich dofinansowanie. Program „Zajęcia klubowe w WTZ” jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej.

Czytaj więcej Zajęcia Klubowe w WTZ

Aktywny Samorząd

Dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” – Moduł II może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

  1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Czytaj więcej Aktywny Samorząd – Moduł II

Back to top