– Warsztaty terapii zajęciowej

Warsztaty terapii zajęciowej są wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia w warunkach chronionych, zakładzie aktywności zawodowej lub na otwartym rynku pracy na stanowiskach specjalnie przystosowanych.

Głównym założeniem tego typu rehabilitacji jest przygotowanie uczestników do podjęcia pracy poprzez m.in. budowanie pewności siebie, rozwijanie umiejętności wykonywania codziennych czynności, psychofizycznych sprawności oraz umiejętności zawodowych. Uczestnicy WTZ mają również zajęcia muzyczne, teatralne, z psychologiem, logopedą, zajęcia ruchowe.

Realizacja głównego celu Warsztatu odbywa się poprzez stosowanie technik terapii zajęciowej zmierzających do usamodzielnienia uczestników, poprzez wyposażenie ich
w umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
a także rozwijania psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Uczestnikami warsztatów mogą być osoby posiadające prawnie potwierdzony status niepełnosprawności, niezdolne do podjęcia pracy. Osoby niepełnosprawne, przyjmowane do warsztatu, muszą posiadać w swoim orzeczeniu wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Zgłoszenia osób niepełnosprawnych, które chcą uczestniczyć w warsztacie przyjmuje i zatwierdza jednostka prowadząca warsztat.

Na terenie powiatu szamotulskiego funkcjonują trzy Warsztaty Terapii Zajęciowej:

WTZ Duszniki

Jednostka prowadząca:
Gmina Duszniki- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach

Adres: ul. Jana Pawła II 10B, 64-550 Duszniki

Ilość uczestników: 27

Telefon: 61 29 51 774

https://www.facebook.com/wtzdusznikiofficial/

WTZ Wronki

Jednostka prowadząca:
Gmina Wronki- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach

Adres: ul. Powstańców Wlkp. 23, 64 510 Wronki

Ilość uczestników: 30

Telefon: 661 663 124

https://www.facebook.com/wtzwronki

WTZ Szamotuły

Jednostka prowadząca:
Zgromadzenie Zakonne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach

Adres: ul. Lipowa 27, 64 500 Szamotuły

Ilość uczestników: 40

Telefon: 694 022 952

https://www.facebook.com/wtzszamotuly/

 

Back to top