– Punkt Interwencji Kryzysowej

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

Dlatego gdy:

  • nagle spotykasz się z sytuacją z którą nie wiesz jak sobie poradzić
  • czujesz że Twoje dotychczasowe sposoby rozwiązywania problemów są nieskuteczne
  • przeżywasz konflikty rodzinne
  • doświadczyłeś utraty
  • doświadczyłeś przemocy
  • jesteś osobą poszkodowaną w wyniku przestępstwa, wypadku lub katastrofy

Skontaktuj się z nami.

Punkt Interwencji Kryzysowej oferuje darmową pomoc psychologiczną w każdy czwartek, w godzinach 15:30 – 21:30

Rezerwacji terminu można dokonać drogą telefoniczną pod nr 61 29 22 674 lub 61 29 20 320 lub osobiście pod adresem: ul. Wojska Polskiego 1.

W celu umówienia spotkania zapraszamy do kontaktu w godzinach funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie.

Kontakt telefoniczny do Punktu Interwencji Kryzysowej w godzinach dyżuru 61 29 22 674 lub 61 29 20 320

Back to top