– Zespół pracowników PCPR w Szamotułach

Dyrektor
Jaromir Zieliński
j.zielinski@szamotuly.pcpr.pl
tel. 61 10 18 130

Sekretariat
Wioleta Szweda
sekretariat@szamotuly.pcpr.pl
tel. 61 10 18 130

Księgowość
Małgorzata Kowzan – główny księgowy
m.kowzan@szamotuly.pcpr.pl
tel. 61 10 18 132

Magdalena Janaszkiewicz
m.janaszkiewicz@szamotuly.pcpr.pl
tel. 61 10 18 133

Marta Zakrzewska
m.zakrzewska@szamotuly.pcpr.pl
tel. 61 10 18 134

Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Marlena Skowron
m.skowron@szamotuly.pcpr.pl
tel. 61 10 18 135

Małgorzata Rutkowska
m.rutkowska@szamotuly.pcpr.pl
tel. 61 10 18 136

Dział świadczeń i rozliczeń
Nadia Bąkowska – konsultant ds. instytucjonalnej pieczy zastępczej
n.bakowska@szamotuly.pcpr.pl
tel. 61 10 18 137

Anna Piechota
a.piechota@szamotuly.pcpr.pl
tel. 61 10 18 138

Angelika Traczyk – specjalista pracy socjalnej
a.traczyk@szamotuly.pcpr.pl
tel. 61 10 18 139

Dział organizatora pieczy zastępczej
Paulina Rusinek – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
p.rusinek@szamotuly.pcpr.pl
tel. 61 10 18 143

Magdalena Idczak – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
m.idczak@szamotuly.pcpr.pl
tel. 61 10 18 140

Wioleta Kobierska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
w.kobierska@szamotuly.pcpr.pl
tel. 61 10 18 142

Katarzyna Paciorkowska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
k.paciorkowska@szamotuly.pcpr.pl
tel. 61 10 18 141

Magdalena Zielińska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
m.zielinska@szamotuly.pcpr.pl
tel. 61 10 18 144

Powiatowa Świetlica Socjoterapeutyczna ORBITA
orbita@szamotuly.pcpr.pl

Natalia Najderek
Sara Tomczak

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
pzoon@szamotuly.pcpr.pl

Katarzyna Najderek – Przewodnicząca Zespołu
tel. 61 10 18 150

Anna Musielak – Sekretarz Zespołu
tel. 61 10 18 151

Izabela Kokocińska-Wolanin
tel. 61 10 18 152

Projekt 7.1.2 WRPO 2014+ – “Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego (II)”
Daria Paroń – pracownik socjalny
d.paron@szamotuly.pcpr.pl
tel. 61 10 18 145

Projekt 7.2.2 WRPO 2014+ – “Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego”
Adrianna Kozak – pracownik socjalny
a.kozak@szamotuly.pcpr.pl
tel. 61 10 18 146

Back to top