PCPR Szamotuły

Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego – program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Wartość dofinansowania: 206 907 zł

 

Informujemy, że Powiat Szamotulski /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach realizuje Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy wsparcia osób z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w środowisku, zwiększeniu możliwości zaspakajania ich potrzeb oraz włączeniu w życie społeczne.

Czytaj więcej Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2024 r. uruchomione zostały nabory na następujące zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowanych ze środków PFRON:

  • likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
  • turnusy rehabilitacyjne,
  • ortopedia i środki pomocnicze,
  • sprzęt rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnościami.

Wnioski na dofinansowanie ze środków PFRON będzie można złożyć w wersji  elektronicznej poprzez system SOW  lub papierowej (druki dostępne w zakładce do pobrania).

Czytaj więcej Dofinansowania ze środków PFRON dla osób z niepełnosprawnościami w 2024 roku

Back to top