– pcpr

W ramach realizacji projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim” poszukujemy kandydatów na dwa stanowiska pracy: ds. rodziny i dziecka w pieczy zastępczej oraz ds. procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej.

Czytaj więcej Poszukujemy pracowników

Uprzejmie informujemy, że od 1 listopada 2023 r. zostaną uruchomione nabory na następujące zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowane ze środków PFRON:

  • sport, kultura, turystyka i rekreacja,
  • zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Czytaj więcej Nabory na dofinansowania ze środków PFRON

Back to top