– Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych

O dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego może starać się osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeśli:

  • prowadzi działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz odpowiednio udokumentuje ten fakt;
  • zapewni odpowiednie do potrzeb osób niepełnosprawnych warunki techniczne i lokalowe do realizacji zadania;
  • udokumentuje posiadanie środków własnych lub pozyskanie z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON;
  • złoży wniosek o dofinansowanie wraz z oferta cenową do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60% kosztów tego sprzętu, jednak nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie to jest realizowane przez PCPR ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i adresowana jest do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku.

Czytaj więcej Sport, kultura, rekreacja i turystyka

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

Dofinansowanie to jest realizowane przez PCPR dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O dofinansowanie do zakupi sprzętu rehabilitacyjnego może ubiegać się osoba niepełnosprawna posiadająca ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz jeżeli zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

Czytaj więcej Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Back to top