Informujemy, że dnia 16 listopada 2019 r. (sobota), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach będzie czynne  w godzinach 7:30 – 15:30.

Uprzejmie informujemy, że w związku z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych PFRON, nadal istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w roku 2019.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 19 września 2019 r. uruchomiono nabory na następujące zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowanych ze środków PFRON:

  • sport, kultura, turystyka i rekreacja,
  • zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny - instytucje

Informujemy, że uruchomiony został nabór wniosków dotyczących Modułu I pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. W ramach programu realizowany będzie  m.in. Obszar C1, obejmujący pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Informujemy, że 2 maja 2019 r. oraz 21 czerwca 2019 r.  będą w PCPR w Szamotułach dniami wolnymi od pracy. W zamian za wskazane dni wolne  PCPR czynne będzie w soboty 6 kwietnia 2019 r. oraz 8 czerwca 2019 r., w godz. 7:30 - 15:30.

Uprzejmie informujemy, że  terminy przyjmowania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, są następujące:

1) 31 marca 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019),
2) 10 października 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020). 

O dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w 2019 r. będzie można aplikować wyłącznie drogą elektroniczną przy pomocy Systemu SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON).

Projekt WRPO
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Karta Dużej Rodziny
System Obsługi Wsparcia
20 Lat Powiatu Szamotulskiego