– Aktualności

Uprzejmie informujemy, że od dnia 08 listopada 2022 r. zostaną uruchomione nabory na następujące zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowane ze środków PFRON:

  • sport, kultura, turystyka i rekreacja,
  • zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Czytaj więcej Nabory na dofinansowania ze środków PFRON w roku 2023

Informujemy, że począwszy od dnia 01.03.2022 r.  rusza nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

Wnioski w ramach modułu I przyjmowane będą zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej za pomocą systemu SOW (www.sow.pfron.org.pl – strona logowania do systemu).

Wnioski dotyczące modułu II składać można wyłącznie za pośrednictwem SOW (www.sow.pfron.org.pl – strona logowania do systemu).

Czytaj więcej Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd 2022”

Back to top