PCPR Szamotuły

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach uprzejmie informuje, że nadal możliwe jest uzyskanie dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier: architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, do realizacji w roku 2020. Zainteresowanych prosimy o kontakt z PCPR.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje Koronawirus i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, tobezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną po numerami telefonów:

  • 61 29 21 534 (wew. 524, 527, 570) w godzinach 7.25-15
  • po godzinach pracy, dni wolne oraz świeta tel. 500 062 249

Czytaj więcej Podejrzenie zakażanie koronawirusem – jak postępować

Czas ograniczenia kontaktów społecznych, izolacji i kwarantanny może sprzyjać wzrostowi przemocy w rodzinie. Nie możemy pozwolić, aby osoby doświadczające krzywdy pozostały w tym same. Poniżej przedstawiamy „Plan awaryjny” opracowany przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, działając we współpracy z ekspertkami Fundacji Feminoteka, Centrum Praw Kobiet i Niebieskiej Linii IPZ. Prosimy o zapoznanie się.

Czytaj więcej Przemoc domowa w trakcie epidemii

Back to top