– Dofinansowanie w programie Aktywny Samorząd

Jeśli Twoja uczelnia nie jest dostępna z uwagi na działania związane z pandemią koronawirusa, do swojego wniosku możesz dołączyć skan informacji z uczelni o aktualnym braku możliwości uzyskania wymaganego zaświadczenia (np. uzyskanej za pośrednictwem USOS lub witryny uczelni).

Skan zastąpi wymagany w systemie SOW załącznik do czasu uzyskania dokumentu.

Zgodnie z aktualną informacją PFRON, termin składania wniosków mija 31 marca 2020 r. W przypadku zmiany tego terminu niezwłocznie przekażemy tę informację.

Back to top