– Uruchomiono nabór Aktywny Samorząd- MODUŁ I

Informujemy, że uruchomiony został nabór wniosków dotyczących Modułu I pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. W ramach programu realizowany będzie  m.in. Obszar C1, obejmujący pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Szczegółowe zasady relizacji programu znajdują się dokumencie „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 r. (Załącznik do Uchwały nr 49/2019 Zarządu PFRON z dnia 17 lipca 2019 r.), dostępnym w zakładce do pobrania.

Wnioski można składać w wersji papierowej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach do dnia 31.08.2019 r. Druki wniosków dostępne są w zakładce do pobrania.

Back to top