– Zmiana numerów telefonów w PCPR

Z uwagi na zmianę operatora usług telekomunikacyjnych od dnia 01.01.2017 r. zmienają się numery telefonów do PCPR.

W trosce o wysoką jakość świadczonych usług, każda osoba, która chce uzyskać informacje, będzie mogła połączyć się bezpośrednio z danym pracownikiem z pominięciem centrali telefonicznej. Szczegółowy wykaz telefonów bezpośrednich oraz adresów mailowych.

Zachowane jest również połączenie z operatorem centrali telefonicznej pod numerami:

  • Sekretariat PCPR – 61 10 18 130
  • Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 61 10 18 150

Numer faksu – 61 10 18 155

Back to top