– Wypożyczalnia Sprzętu

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach od dnia 16 listopada 2009 roku działa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych „Tęcza”.

Wypożyczalnia świadczy usługi:

  • dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego
  • z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności lub zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym konieczność używania danego sprzętu
  • nieodpłatnie.

Zasady wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego lub urządzenia pomocniczego

Osoba chcąc skorzystać z wypożyczalni musi przedstawić następujące dokumenty:

  • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne lub zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność używania danego sprzętu,
  • dowód osobisty,oraz musi złożyć stosowny wniosek i podpisać umowę użyczenia.

Sposób odbioru sprzętu:

  • osobiście
  • transport wypożyczalni w przypadku dużych gabarytów

Miejsce otrzymania wniosku:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach,
ul. Wojska Polskiego 1,
pokój nr 5

Telefon: 0-61-29-20-320 lub 0-61-29-22-674
Tel. Komórkowy: 692-432-930

Pliki do pobrania:

[responsivevoice_button voice=”Polish Female” buttontext=”Słuchaj”]

Back to top