– Rozstrzygnięcie konkursu

Zarząd Powiatu Szamotulskiego informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Uchwałę zarządu  zawierającą rozstrzygnięcie opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.

Odnośnik do uchwały (PDF, 342 KB)

Back to top