– Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zarząd Powiatu Szamotulskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Ogłoszenie o konkursie, zawierające warunki, cel konkursu, zakres merytoryczny, zasady składania ofert opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kliknij i przeczytaj treść ogłoszenia na stronie BIP Powiatu Szamotulskiego.

Ofertę realizacji zadania objętego konkursem należy złożyć poprzez elektroniczny system naboru wniosków „WITKAC”, dostępny pod adresem strony internetowej https://www.witkac.pl od dnia ogłoszenia konkursu do dnia  13 grudnia 2020 r. do godz. 23:59:59.

Wzór oferty do pobrania (PDF, 264 KB)

Back to top