– Wizyta dyrektora Wielkopolskiego Oddziału PFRON

Starosta Powiatu Szamotulskiego Józef Kwaśniewicz w towarzystwie sisotry zakonnej rozmawia z Panią Anną Skupień.

16 lutego 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Szamotułach gościła Pani Anna Skupień, Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem wizyty było przedstawienie programów PFRON adresowanych do samorządu powiatowego. Jest to szczególnie ważne w kontekście planowanych przez Powiat Szamotulski inwestycji w zakresie likwidacji barier architektonicznych w budynkach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach oraz w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szamotułach.

Druga część wizyty to spotkanie w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Szamotułach. Zwiedzanie Warsztatów było też okazją do podziękowania za przyznane przez PFRON środki finansowe, które umożliwiły zakup nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Nie zabrakło też okazji do przedstawienia warsztatowej pracowni ceramiki, będącej podstawą działania Spółdzielni Socjalnej „Talent”, założonej przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi i Powiat Szamotulski.

Back to top