– Konferencja „W Powiecie Szamotulskim wokół rodziny”

5 grudnia 2018 roku w Auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Szamotułach odbyła się V konferencja „W Powiecie Szamotulskim Wokół Rodziny”. Otwarcia konferencji dokonała Beata Hanyżak – Starosta Szamotulski.

Konferencja skierowana była do pracowników służb społecznych, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych oraz samorządowców z terenu Powiatu Szamotulskiego.

Tegoroczni prelegenci poruszyli bardzo ważne tematy i problemy. Pani Angelika Staszewska, doktor nauk o zdrowiu, wykładowca, specjalista w zakresie psychodietetyki, dietetyki i promocji zdrowia mówiła o zaburzeniach odżywiania dzieci i młodzieży. Na co dzień pani doktor pracuje z pacjentami z nadwagą, otyłością, z pacjentami z zaburzeniami odżywiania typu anoreksja, bulimia, napadowe objadanie się.

Kolejny wykład wygłosiła Pani Jolanta Graczyk, mediator Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych w Warszawie, założycielka Ośrodka Mediacji przy TKOPD w Poznaniu, przedstawiła temat: „To nie konflikt jest źródłem walki miedzy ludźmi, ale sposób w jaki go rozwiązują”. Na co dzień pracuje w Ośrodku Specjalistycznej Pracy z Dzieckiem i Rodziną przy TKOPD w Poznaniu.

Trzecią prelekcję wygłosił Pan Marek Goworek – pedagog, profilaktyk, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, który zajmuje się profilaktyką osób zagrożonych społecznie, mówił o współczesnych uzależnieniach dzieci i młodzieży.

Na zakończenie Pani Monika Zielona – Jenek, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii, seksuolog kliniczna, pracująca w Zakładzie Seksuologii Społecznej i Klinicznej Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu mówiła o roli dorosłych we wspieraniu rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży. Pani doktor współpracuje z instytucjami oświatowymi i pomocy społecznej oraz organizacjami pozarządowymi.

W przerwie kawowej wszyscy goście mieli możliwość zakupu dobrej jakości ceramiki ozdobnej i użytkowej o wyjątkowym klimacie, wytwarzanej i sprzedawanej przez osoby z niepełnosprawnościami, zatrudnione w Spółdzielni Socjalnej ,,Talent” w Szamotułach. Czas ten był również okazją do przedstawienia przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach, młodszego kapitana Miłosza Nowaka, założeń ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej: „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”.

Back to top