– Świadczenie wychowawcze dla rodzin zastępczych – nowe zasady

Informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy dotyczącej prawa do pobierania świadczenia wychowawczego (500+), od 1.06.2022r świadczenia dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej przyznawać i wypłacać będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W celu uzyskania świadczenia wychowawczego należy złożyć wniosek w formie elektronicznej przez PUE ZUS wraz z zaświadczeniem o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej. Zaświadczenie można uzyskać w tut. Centrum.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej ZUS – link.

Back to top