– Rozstrzygnięcie naboru partnerów do projektu konkursowego – WRPO 2014+

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach informuje o rozstrzygnięciu naboru na Partnera do projektu konkursowego w ramach Poddziałania 7.2.2 WRPO 2014+.

W wyniku naboru do pełnenia roli Partnera wybrano Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie przy ul. Wczasowej 8a. Wybrany Partner spełnił wszystkie wymogi w zakresie formalnych warunków uczestnictwa w naborze i ogólnych warunków merytorycznych uczestnictwa w naborze oraz uzyskał najwyższą punktację Komisji ds. oceny ofert w zakresie szczegółowych kryteriów merytorycznych stosowanych w naborze.

Informacja o wyborze partnera (PDF, 1.86 MB).

Back to top