– Program wyrównywania różnic między regionami III

Obszary programu, które będą realizowane w 2022 r. to m.in.:

 1. Obszar B – likwidacja barier w urzędach powiatowych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 2. Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 3. Obszar D – likwidacja barier transportowych;
 4. Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

Adresatami pomocy w poszczególnych obszarach są:

 1. Obszar B – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 2. Obszar C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 3. Obszar D:
  a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
 4. Obszar E – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

Informacje ogólne o programie:

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się w serwisie www.pfron.org.pl.

Wzory wniosków:

Wzory znajdują się w zakładce Do pobrania > Program „Wyrównywanie różnic między regionami III”

[responsivevoice_button voice=”Polish Female” buttontext=”Słuchaj”]

Back to top