– Program „Aktywny samorząd” – informacja dla studentów

Uprzejmie informujemy, że  terminy przyjmowania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, są następujące:

  1. 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018),
  2. 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).

Informujemy również, że na stronie internetowej Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta PCPR w Szamotułach udostępniony został formularz elektroniczny wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Formularz ten pozwala na wypełnienie wniosku oraz przesłanie gp do PCPR poprzez:

  1. zapisanie wniosku w formacie *.pdf do wydruku i dostarczenie podpisanej wersji papierowej (nie prze email),
  2. przesłanie do PCPR poprzez platmofmę ePUAP (wymagane jest założenie Profilu Zaufanego).
Back to top