– Informacja o działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Z uwagi  na potencjalną możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Szamotułach informuje, że od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania nie będą odbywały się posiedzenia składów orzekających.

Powodem tej decyzji jest troska o nienarażanie osób chorych i starszych na potencjalny kontakt z wirusem.

Informujemy również, że na bieżąco Zespół będzie rozpatrywał wnioski osób niepełnosprawnych, dla których obecność na posiedzeniu składu orzekającego jest nieobowiązkowa.

Back to top