– Poradnictwo specjalistyczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach zaprasza do składania ofert w zakresie poradnictwa specjalitycznego w projekcie „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim”.

W związku z realizacją projektu pt.: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim”, numer RPWP.07.02.01-30-0017/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego przez:

  1. prawnika – treść zapytania ofertowego, dotyczącego świadczenia usług poradnictwa prawniczego (PDF, 2.44 MB)
  2. psychologa – treść zapytania ofertowego, dotyczącego świadczenia usług poradnictwa psychologicznego (PDF, 2.43 MB)
  3. pedagoga – treść zapytania ofertowego, dotyczącego świadczenia usług poradnictwa pedagogicznego (PDF, 2.43 MB)
  4. logopedę – treść zapytania ofertowego, dotyczącego świadczenia usług poradnictwa logopedycznego (PDF, 2.41 MB)
  5. terapeutę uzależnień – treść zapytania ofertowego, dotyczącego świadczenia terapii uzależnień (PDF, 2.43 MB)
  6. mediatora – treść zapytania ofertowego, dotyczącego świadczenia usług mediacji (PDF, 2.43 MB)
  7. seksuologa – treść zapytania ofertowego, dotyczącego świadczenia usług poradnictwa seksuologicznego (PDF, 2.42 MB)
  8. doradcę zawodowego – treść zapytania ofertowego, dotyczącego świadczenia usług doradztwa zawodowego (PDF, 2.43 MB)
Back to top