– Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie zamierza przeprowadzić w roku 2018.

Back to top