– Mieszkanie dla wychowanków pieczy zastępczej

Odświeżona i umeblowana kawalerka.

Z końcem czerwca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, korzystając ze wsparcia, jakie oferują fundusze unijne, zakupiło lokal z przeznaczeniem na mieszkanie chronione.

Młodzi mieszkańcy naszego powiatu opuszczający dom dziecka bądź rodzinę zastępczą  pod okiem pracowników PCPR będą w nim odbywali tzw. trening mieszkaniowy, czyli przygotowanie  do prowadzenia samodzielnego życia w społeczeństwie, które realizowane jest w warunkach naturalnych. Istotnym elementem treningu będzie  m.in. nauka planowania zadań życiowych z uwzględnieniem otoczenia społecznego, edukacyjnego i zawodowego młodego człowieka.

Przewidziany docelowo  dla 3 mieszkańców lokal zakupiono w stanie „pod klucz” oraz urządzono i kompleksowo wyposażono ze środków projektu również przewidzianych na to zadanie.

Atrakcyjnie położne, funkcjonalne i estetycznie zaaranżowane mieszkanie ułatwi wejście w dorosłość osobom, które nie poradziłyby sobie samodzielnie bez instytucjonalnego wsparcia.

Do tej pory w projekcie „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim” bezpośredniego wsparcia udzielono niemal 400 mieszkańcom powiatu szamotulskiego będących w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym. Realizowana pomoc obejmuje m.in. usługi asystentów osobistych osób niepełnosprawnych zapobiegające umieszczeniu osób niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej,  korzystanie z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, specjalistyczne doradztwo indywidualne psychologów, prawników, logopedów, zajęcia „Szkoły dla Rodziców”, które ograniczają ryzyko umieszczania dzieci w pieczy zastępczej, korepetycje czy zajęcia animacyjne realizowane w formie pracy podwórkowej.

Udział we wszystkich formach wsparcia jest bezpłatny. Projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Back to top