– Nabór partnerów do projektu pozakonkursowego – WRPO 2014+

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach ogłasza otwarty nabór Partnera zainteresowanego utworzeniem partnerstwa, którego celem będzie wspólne opracowanie koncepcji projektu oraz wniosku o dofinansowanie projektu, a następnie wspólna realizacja projektu pozakonkursowego.

Ogłoszenie o naborze, zawierające warunki, cel naboru, zakres merytoryczny, zasady składania ofert oraz szablon oferty współpracy znajdują się w poniżej.

Termin składania ofert upływa 17 lutego 2016 r. o godz. 15:30.

ogłoszenie o naborze partnera wramach naboru do projektu w ramach Poddziałania 7.2.1 WRPO (PDF, 3.31 MB)

Oferta współpracy w ramach otwartego naboru Partnera do projektu w ramach Poddziałania 7.2.1 WRPO (PDF, 721 KB)

Oferta współpracy w ramach otwartego naboru Partnera do projektu w ramach Poddziałania 7.2.1 WRPO (DOCX, 58.5 KB)

Back to top