– Nabór na członków komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Szamotulskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej.

Celem naboru jest wyłonienie członków Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na realizację w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego Powiatu Szamotulskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami znajdują się poniżej.

Termin składania ofert upływa 15 grudnia 2016 r.

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej (PDF, 2.26 MB)

Formularze zgłoszeniowy kandydata do komisji konkursowej (DOCX, 18.2 KB)

Back to top