– Informacja w sprawie zniesienia ograniczeń w pracy PCPR w Szamotułach

W związku z uchyleniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 861 ze zm.) uprzejmie informujemy, że z dniem 28 lutego 2022 r. przestają obowiązywać ograniczenia w zakresie obsługi petentów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.

Utrzymany został obowiązek zakrywanie, przy pomocy maseczki, nosa i ust w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej.

W celu umożliwienia Państwu bezpiecznego realizowania spraw oraz mając na względzie bezpieczeństwo pracowników PCPR prosimy także o dalsze zachowywanie dystansu i dezynfekcję rąk w budynku PCPR w Szamotułach.

Back to top