– Nabory na dofinansowania ze środków PFRON

Uprzejmie informujemy, że od dnia 19 września 2019 r. uruchomiono nabory na następujące zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowanych ze środków PFRON:

  • sport, kultura, turystyka i rekreacja,
  • zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny – instytucje

Wnioski na dofinansowanie ze środków PFRON będzie można złożyć wyłącznie w wersji  elektronicznej poprzez system SOW.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Film informacyjny na kanale Youtube – jak założyć profil zaufany?

Back to top