– Dofinansowania w roku 2021 dla osób z niepełnosprawnościami

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 stycznia 2021 r. uruchomiono nabory na następujące zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowanych ze środków PFRON:

  • likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
  • turnusy rehabilitacyjne,
  • ortopedia i środki pomocnicze,
  • sprzęt rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnościami.

Wnioski na dofinansowanie ze środków PFRON będzie można złożyć w wersji  papierowej oraz elektronicznej poprzez system SOW

Zachęcamy do składania wniosków za pomocą systemu SOW. Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym wymaganiem w celu skorzystania z systemu SOW jest dostęp do sieci internetowej.

Dla osób chcących złożyć wnioski w siedzibie PCPR w formie tradycyjnej (papierowej), dostępne są w one zakładce => Do pobrania

Informujemy także, że w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania możliwe jest złożenie wniosku poprzez system SOW na dofinansowanie:

  • do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla działających na rzecz osób z niepełnosprawnością: osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

O terminie uruchomienia naborów na te zadania poinformujemy w drugiej połowie roku.

Back to top