– Dofinansowania ze środków PFRON w roku 2018

Powiatowe Centrum informuje, że 30 listopada 2017 r. mija termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz realizację zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – dla zadań planowanych do realizacji w roku 2018.

Zasady oraz warunki realizacji w/w zadań określa ustawa z dnia 27 sierpnia  1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i rozporządzenia Ministra Pracy  i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25 czerwca 2002 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61 10 18 136 lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 8.

Back to top