– Dofinansowania w roku 2020 dla osób z niepełnosprawnościami

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 stycznia 2020 r. uruchomiono nabory na następujące zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowanych ze środków PFRON:

  • likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
  • turnusy rehabilitacyjne,
  • ortopedia i środki pomocnicze,
  • sprzęt rehabilitacyjny dla osób prywatnych.

Wnioski na dofinansowanie ze środków PFRON będzie można złożyć w wersji  papierowej oraz elektronicznej poprzez system SOW

Zachęcamy do składania wniosków za pomocą systemu SOW. Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Film informacyjny na kanale Youtube – jak założyć profil zaufany?

Dla osób chcących złożyć wnioski w siedzibie PCPR w formie tradycyjnej (papierowej), dostępne są w zakładce – do pobrania.

Back to top