– Dofinansowania w roku 2019 dla osób z niepełnosprawnościami

Uprzejmie informujemy, że od dnia 2 stycznia 2019 r. osoby z niepełnosprawnościami mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON.  W związku z przystąpieniem Powiatu Szamotulskiego do systemu SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON) wnioski będzie można składać na dwa sposoby – w wersji papierowej lub poprzez system SOW.

Od dnia 02.01.2019 r. do 31.03.2019 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków dotyczący:

 • likwidacji barier architektonicznych,
 • likwidacji barier technicznych,
 • likwidacji barier w komunikowaniu się,
 • turnusów rehabilitacyjnych,
 • przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Wnioski na dofinansowanie ze środków PFRON będzie można złożyć zarówno w wersji papierowej jak też poprzez system SOW.

System SOW umożliwia Osobom Niepełnosprawnym aplikowanie o środki PFRON bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Bez konieczności wielokrotnych wizyt w Urzędzie. Możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

 • uzyskanie informacji,
 • wypełnienie wniosku,
 • podpisanie i złożenie wniosku,
 • dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień,
 • zapoznanie się ze wzorem umowy,
 • rozliczenie dofinansowania.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego. W celu szczegółowego zapoznania się z założeniami systemu SOW zapraszamy do lektury portalu informacyjnego SOW.

Informujemy również, że z powodu dużego zainteresowania dofinansowaniem do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, większe szanse na jego uzyskanie mają:

 • dzieci i młodzież do 24 roku życia,
 • kombatanci,
 • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (I grupa inwalidzka), które po raz pierwszy starają się o tę formę pomocy,
 • osoby za znacznym stopniem niepełnosprawności (I grupa inwalidzka), które nie korzystały z dofinansowania w roku 2018.
Back to top