– Program „Aktywny samorząd” w roku 2016

Informujemy osoby niepełnosprawne, że w dniu 22 lutego 2016 r. Zarząd PFRON przyjął „Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku.

Treść dokumentu znajduje się w dziale „Do pobrania”.

Termin przyjmowania wniosków na dofinansowanie do zadań w ramach programu „Aktywny Samorząd” w roku 2016 upływa:

  1. dla Modułu I –  30 sierpnia 2016r.
  2. dla Modułu II:
    • 30 marca 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016),
    • 10 października 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).

Z uwagi na konieczność dostosowania formularzy wniosków o dofinansowanie do zasad obowiązujących w bieżącym roku informujemy, że zaktualizowane wnioski dostępne będą stronie www.szamotuly.pcpr.pl w zakładce „Do pobrania” w pierwszym tygodniu marca 2016 roku.

Back to top