PCPR Szamotuły

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 stycznia 2023 r. uruchomione zostaną nabory na następujące zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowanych ze środków PFRON:

  • likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
  • turnusy rehabilitacyjne,
  • ortopedia i środki pomocnicze,
  • sprzęt rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnościami.

Wnioski na dofinansowanie ze środków PFRON będzie można złożyć w wersji  elektronicznej poprzez system SOW  lub papierowej (druki dostępne w zakładce do pobrania).

Czytaj więcej Dofinansowania ze środków PFRON dla osób z niepełnosprawnościami w 2023 roku

Uprzejmie informujemy, że od dnia 08 listopada 2022 r. zostaną uruchomione nabory na następujące zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowane ze środków PFRON:

  • sport, kultura, turystyka i rekreacja,
  • zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Czytaj więcej Nabory na dofinansowania ze środków PFRON w roku 2023

Back to top