– O Zespole

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szamotułach orzeka w sprawach:

  • ustalenia niepełnosprawności dzieci do lat 16 w celu uzyskania m.in. zasiłku pielęgnacyjnego,
  • ustalenia stopnia niepełnosprawności osobom powyżej 16 roku życia i dorosłym do celów pozarentowych.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności otrzymują przede wszystkim te osoby, które nie posiadają orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. Osoby posiadające ważne orzeczenie ZUS mogą złożyć wniosek w celu korzystania z ulg i uprawnień. Wówczas orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest tzw. przełożeniem orzeczenia ZUS. To znaczy, że przekłada się niezdolność do pracy na stopień niepełnosprawności i pozostawia się ważność orzeczenia na taki sam okres jak wydał ZUS.

Back to top