– Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Informujemy, iż Powiat Szamotulski, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, otrzymał grant na wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Chojnie oraz Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

Informacja o wsparciu dla Domu Pomocy Społecznej w Chojnie oraz Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi (PDF, 163 KB)

.

Back to top