– Sport, kultura, rekreacja i turystyka

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie to jest realizowane przez PCPR ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i adresowana jest do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku.

Wykaz dokumentów i załączników:

 • wniosek (druk Centrum),
 • wypis z rejestru sądowego,
 • statut,
 • sposób reprezentacji,
 • udokumentowanie posiadania konta bankowego,
 • udokumentowanie posiadania środków własnych,
 • kosztorys wydatków,
 • program merytoryczny przedsięwzięcia,
 • listę niepełnosprawnych uczestników imprezy wraz z podaniem stopnia niepełnosprawności.

Termin składania wniosków: do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Wykaz dokumentów i załączników potrzebnych do rozliczenia zrealizowanego przedsięwzięcia:

 • sprawozdanie (druk Centrum),
 • dokumenty rozliczeniowe (faktury),
 • lista uczestników przedsięwzięcia.

Miejsce otrzymania typowego druku: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 8, lub w zakładce Do pobrania.

Back to top