Aktywny Samorząd – Moduł I

Aktualne zasady realizacji programu „Aktywny samorząd” – Moduł I znajdują się z zakładce do pobrania > Kierunki działań oraz warunki brzegowe programu „Aktywny samorząd” obowiązujące w roku bieżącym.

Skip to content