– Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty terapii zajęciowej są wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia w warunkach chronionych, zakładzie aktywności zawodowej lub na otwartym rynku pracy na stanowiskach specjalnie przystosowanych.

Czytaj więcej Warsztaty terapii zajęciowej

Jednostka prowadząca:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach

Adres: ul. Jana Pawła II 10B, 64-550 Duszniki

Ilość uczestników: 25

Telefon: 61 29 51 774

Jednostka prowadząca:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach

Adres: ul. Powstańców Wlkp. 23, 64 510 Wronki

Ilość uczestników: 25

Telefon: 67 25 40 044

Jednostka prowadząca:
Zgromadzenie Zakonne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach

Adres: ul. Lipowa 27, 64 500 Szamotuły

Ilość uczestników: 40

Telefon: 61 29 25 863

Back to top