– O Nas

Dyrektor
Jaromir Zieliński
j.zielinski@szamotuly.pcpr.pl
tel. 61 10 18 130

Sekretariat
Wioleta Szweda
sekretariat@szamotuly.pcpr.pl
tel. 61 10 18 130

Księgowość
Justyna Teska – główny księgowy
j.teska@szamotuly.pcpr.pl
tel. 61 10 18 132

Daria Gawendowicz
d.gawendowicz@szamotuly.pcpr.pl
tel. 61 10 18 133

Marta Zakrzewska
m.zakrzewska@szamotuly.pcpr.pl
tel. 61 10 18 134

Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Marlena Skowron
m.skowron@szamotuly.pcpr.pl
tel. 61 10 18 135

Małgorzata Rutkowska
m.rutkowska@szamotuly.pcpr.pl
tel. 61 10 18 136

Krzysztof Telak
k.telak@szamotuly.pcpr.pl
tel. 61 10 18 137

Dział świadczeń i rozliczeń
Anna Piechota
a.piechota@szamotuly.pcpr.pl
tel. 61 10 18 138

Angelika Traczyk – specjalista pracy socjalnej
a.traczyk@szamotuly.pcpr.pl
tel. 61 10 18 139

Dział organizatora pieczy zastępczej
Nadia Bąkowska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

n.bakowska@szamotuly.pcpr.pl
tel. 61 10 18 142

Magdalena Idczak – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
m.idczak@szamotuly.pcpr.pl
tel. 61 10 18 140

Katarzyna Paciorkowska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
k.paciorkowska@szamotuly.pcpr.pl
tel. 61 10 18 143

Patrycja Piwowarczyk – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
p.piwowarczyk@szamotuly.pcpr.pl
tel. 61 10 18 141

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Katarzyna Najderek – Przewodnicząca Zespołu
k.najderek@szamotuly.pcpr.pl
tel. 61 10 18 150

Anna Musielak – Sekretarz Zespołu
pzoon@szamotuly.pcpr.pl

tel. 61 10 18 151

Izabela Kokocińska-Wolanin
tel. 61 10 18 152

„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim” – zespół projektowy
Anna Spychała-Kaczmarek – inspektor ds. rodziny i dziecka w pieczy zastępczej
a.spychala@szamotuly.pcpr.pl
tel. 61 10 18 130

Marlena Nowak – inspektor ds. procesu usamodzielniania
m.nowak@szamotuly.pcpr.pl
tel. 61 10 18 130

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach (PCPR) jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, która realizuje zadania Powiatu Szamotulskiego z zakresu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w tym orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

PCPR realizuje zadania własne powiatu oraz zadania zlecone przez administrację rządową w zakresie pomocy społecznej.

PCPR pełni rolę organizatora rodzinnej pieczy zastępczej a także sprawuje nadzór nad działalnością pieczy zastępczej, domów pomocy społecznej  i warsztatów terapii zajęciowej  funkcjonujących w powiecie.

Back to top