– Dyżury koordynatorów

Zapraszamy na dyżury koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej:

Poniedziałki w godz. 7:30 – 15:30
Magdalena Idczak
tel. 61 10 18 140
e-mail m.idczak@szamotuly.pcpr.pl

Wtorki w godz. 7:30 – 15:30
Katarzyna Paciorkowska
tel. 61 10 18 143
e-mail k.paciorkowska@szamotuly.pcpr.pl

Środy w godz. 7:30 – 15:30
Anna Spychała-Kaczmarek
tel. 61 10 18 144
e.mail a.spychala@szamotuly.pcpr.pl

Czwartki w godz. 7:30 – 15:30
Agnieszka Cegielska
tel. 61 10 18 141
e-mail a.cegielska@szamotuly.pcpr.pl

Piątki w godz. 7:30 – 15:30
Nadia Bąkowska
tel. 61 10 18 142
e-mail n.bakowska@szamotuly.pcpr.pl

Back to top